DE CN

LEAN Facilitator

Vil du være med til at skabe og implementere fremtidens LEAN setup i en produktionsvirksomhed med masser af optimeringspotentiale?

Du får en afgørende rolle i at realisere et betydeligt optimeringspotentiale på FJ Industries’ produktions site i Danmark og i mindre grad i Sverige.

Om jobbet

Du bliver projektleder og den drivende/udførende kraft på et strategisk forankret LEAN-projekt, som forventes at løbe de næste 12 måneder. Vi har allerede taget de første spæde skridt i forbindelse med indførelse af LEAN-værktøjer og -processer, men er langt fra i mål.

I tæt samarbejde med produktionsledelsen identificerer og implementerer du konkrete forbedringstiltag. Du er dén ekstra ressource, der sikrer, at tingene bliver gennemført, når produktionsledelsen bliver ”ramt af drift”.

Med udgangspunkt i projektets scope, sikrer du beskrivelse af delprojekter – herunder milepæle og leverancer. Du henter dine ressourcer dels internt i organisationen, hvor relevante fagpersoner deltager som projektdeltagere, og dels via ekstern tilknyttet sparringspartner.

Du rapporterer løbende på projektets fremdrift til FJ Industries’ Strategic Project Board.

Ud over selve projektlederrollen er du udførende på en lang række konkrete opgaver i forbindelse med den praktiske implementering af en LEAN-kultur. Eksempler på opgaver kan være:

  • Uddannelse og træning af medarbejdere i LEAN-værktøjer
  • Udarbejde koncept for Tavlemøder og standardisering af tavler/MIC boards i alle afdelinger, herunder være udførende på opdatering af relevante data på tavlerne efter fast struktur.
  • Identificere best practice for udvalgte processer i produktionen og udarbejde SOP (standard operating procedures) på baggrund heraf.
  • 5S
  • SMED
  • VSM

Du er en succes, når din indsats har gjort netop dén forskel, at systematiske forbedringsindsatser er tilstrækkeligt forankret, og du kan overdrage den videre udvikling og løbende vedligehold og drift til Produktionsledelsen. Du bidrager med den støtte og udførende hjælp på opgaverne, som de har brug for, for at sikre en succesfuld og varig forankring i organisationen.

 

Om dig

Du har flere års relevant erfaring fra en lignende rolle – gerne som ekstern konsulent – i en produktions- eller industrivirksomhed. Du har erfaring med forandringsledelse og et solidt teoretisk og praktisk fundament inden for Operational Excellence og LEAN-værktøjer.

Du evner at omsætte din teoretiske LEAN-værktøjskasse til praktik, der giver mening for den enkelte medarbejder, og du motiveres af den praktiske tilgang til dine arbejdsopgaver. Desuden ser du det som en naturlig del af jobbet at have din daglige gang i produktionen.

Du er en udpræget DO’er, som arbejder struktureret og vedholdende, og du får afsluttet dine projekter til tiden.

Du er en fremragende facilitator og projektleder, der trives med at tage ansvar for at holde fast i aftalerne i en dagligdag, hvor der let kan ”gå drift i den”. Du har en positiv og imødekommende attitude, men har samtidig den autoritet, der skal til for at få ting til at ske.

Det er vigtigt, at du kan kommunikere og begå dig på alle organisatoriske niveauer, og at du kan samarbejde med såvel produktionsledelse og timelønnede medarbejdere.

Vil tilbyder

Du tilbydes en fantastisk mulighed for at være med til at opbygge det helt rigtige set up for Operational Excellence i en virksomhed, der er villig til at tilføre de nødvendige ressourcer for at lykkes.

Du får mulighed for at sætte 100% fokus på at indfri et markant optimeringspotentiale og bane vejen for at etablere en LEAN-kultur i organisationen.

Foreløbig er opgaven afgrænset til ca. 12 måneder, hvorfor du også er velkommen til at byde ind på opgaven, hvis du er selvstændig konsulent med erfaring indenfor det beskrevne arbejdsfelt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte COO Jesper Rasmussen på telefon 40 62 60 63. Læs mere om FJ Industries på www.fji.dk eller på LinkedIn

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning via ”Ansøg” hurtigst muligt og senest den 20.05.2023.

 

FJ Industries A/S was founded in 1943. We are a global supplier of powder metal and cast, machined metal components. Our customers are the automotive, industrial and pharmaceutical industries. We never compromise quality, and we are certified according to the highest automotive standard IATF 16949. FJ Industries A/S is a privately owned company with headquarters in Ferritslev, Denmark and production plants in Denmark, Sweden and China.

FJ Industries A/S employs approximately 200 employees worldwide.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex 

Link til opslaget findes her