DE CN

WHISTLESYSTEM

Whistleblower systemet ”Whistlesystem”

FJ Industries er forpligtet til at handle anstændigt og ansvarligt i alle vores forretningsbestræbelser, og vi har et stærkt ry, som vi ønsker at opretholde og beskytte. Derfor er enhver rapport vigtig, da de hjælper os med at forhindre økonomiske tab og skade på vores omdømme.

FJ Industries Whistlesystem gør det muligt for vores medarbejdere, forretningsforbindelser og andre eksterne interessenter at rapportere, hvis de identificerer eller oplever uregelmæssigheder med FJ Industries kerneværdier og forpligtelser, nogen af vores koncernpolitikker og -procedurer samt enhver juridisk forseelse.

Som medarbejdere vil der ikke være gengældelse, diskrimination eller disciplinær handling for rapporter, der er foretaget i god tro eller baseret på en rimelig tro på overtrædelse eller mistanke om overtrædelse.

Hvad kan rapporteres?

Du bør rapportere om alvorlige overholdelsesrelaterede problemer, f.eks. alvorlig overtrædelse af vores grundlæggende eller gruppepolitikker, juridiske overtrædelser, bedrageri eller andre forhold, der repræsenterer ulovlig aktivitet eller kan skade FJ Industries eller dets medarbejdere.

Whistlesystem kan ikke bruges til kommercielle forespørgsler, spørgsmål relateret til ansøgninger om ansættelse eller andre generelle spørgsmål. Kontakt den relevante  forretningsenhed  hso FJ Industries eller se vores karriereside for yderligere information.

Bekymringer relateret til ansættelsesvilkårene eller forhold på den lokale arbejdsplads, såsom konflikter med kolleger og ledere, disciplinære sanktioner, korrekt og rettidig betaling af løn og ydelser skal normalt løseslokalt, medmindre sagen er usædvanlig alvorlig eller ikke kan rapporteres gennem det normale rapporteringslinjer.

Åbn en sikker postkasse

Når du sender rapporten, kan du vælge at angive din private email-adresse, så vi kan kontakte dig for yderligere spørgsmål, der kan hjælpe os med at løse sagen. Du bestemmer, om du vil være anonym eller skrive dit navn. Al kommunikation gennem postkassen er anonym og sikker. Vi opfordrer dig til at angive din personlige email adresse – selvom du gør det anonymt – fordi vi muligvis ikke kan afslutte sagen uden yderligere information fra dig. Det giver os også systemet mulighed for at sende en kvittering for anmeldelsen og mulighed for at fortælle dig, når sagen er afsluttet.

Fortrolighed

Alle Whistlesystems-rapporter er anonyme og fortrolige, medmindre du direkte skriver kontaktinformationer i selve rapporten – eventuelle indleverede rapporter kan ikke spores tilbage til dig. Vi opfordrer dig dog til at give så mange oplysninger som muligt for at lette efterforskningen. FJ Industries sikrer, at alle bekymringer behandles seriøst og passende, og alle rapporter modtages kun af Group Compliance Function og en uafhængig tredjepart.

Whistleblower fortrolighedspolitik

FJ Industries har en Whistleblower-fortrolighedspolitik på plads, som giver dig oplysninger om dine rettigheder, fortrolighed og hvordan vi behandler dine personlige data. Læs vores Whistlesystem-fortrolighedspolitik grundigt, inden du bruger vores Whistlesystem.